Werving & selectie

Op basis van de kwalificatiegesprekken met onze klanten krijgen wij een goed beeld van het gewenste profiel waar naar wordt gezocht. Aan de hand van de verkregen informatie benaderen wij de markt proactief op zoek naar geschikte kandidaten voor het te volgen opleidingstraject.