Voorselectie & kwalificatie

Om in aanmerking te komen voor de Data Science Traineeships moeten kandidaten voldoen aan vastgestelde randvoorwaarden. Deze hebben betrekking op relevante opleidingsachtergrond, competenties, persoonlijkheid en motivatie.

Bovengenoemde randvoorwaarden worden middels persoonlijke kwalificatierondes nader getoetst voordat wordt overgegaan tot voordracht van een profiel van een kandidaat.