Evaluatie

Gedurende het gehele voortraject als ook na de succesvolle start van een trainee bij uw bedrijf horen wij graag hoe u het gehele proces heeft ervaren. Met uw feedback kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren zodat we steeds beter aan uw specifieke wensen kunnen voldoen.